Kanalizacja

  • teletechniczna i elektryczna
  • deszczowa wraz z wykonywaniem studni chłonnych
  • sanitarna