Konstrukcje

Konstrukcje żelbetowe

  • fundamenty
  • konstrukcje monolityczne budynków i budowli
  • kontenery techniczne

Konstrukcje stalowe

  • dostawa oraz montaż konstrukcji stalowych:
    • wież radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych
    • konstrukcji stalowych budynków i budowli
  • kontenery techniczne