Lądowiska dla śmigłowców

  • budowa i serwis lądowisk dla śmigłowców
  • dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis opraw oświetlenia nawigacyjnego
  • dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis wzrokowych pomocy nawigacyjnych
  • dostawa, montaż oraz serwis okablowania zasilającego oraz sterowniczego
  • dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis zasilaczy stałoprądowych
  • dostawa, montaż oraz serwis oznakowania pionowego
  • dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis systemów sterowania
  • dostawa, montaż oraz serwis oświetlenia projektorowego płaszczyzn postojowych, dróg komunikacyjnych.
  • przeglądy okresowe