Lotniska

  • budowa kanalizacji kablowej pierwotnej oraz wtórnej
  • dostawa oraz montaż opraw nawigacyjnych naziemnych oraz zagłębionych
  • dostawa oraz montaż okablowania pierwotnego oraz wtórnego wraz z wykonaniem złącz
  • dostawa oraz montaż zasilaczy stałoprądowych
  • dostawa oraz montaż oznakowania pionowego
  • dostawa oraz uruchomienie systemów sterowania
  • dostawa oraz montaż oświetlenia projektorowego płaszczyzn postojowych, dróg komunikacyjnych.