REKRUTACJA

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

INŻYNIER 

ELEKTROMONTER

POMOCNIK ELEKTROMONTERA

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@gelco.pl .

W temacie wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”